Relasjonsutvikling

Samarbeidspartnere

Genuine Contact Program
Jeg er en del av et globalt nettverk av erfarne konsulenter som arbeider med Genuine Contact Programmet - et helhetlig program for å lykkes med å oppfylle organisasjonens formål sammen.
http://genuinecontactprogram.com


Open Space Technology
Jeg deltar i et verdensomspennende kollegium som praktiserer open space metoden.
www.openspaceworldmap.org


Openspace consulting
Jeg samarbeider med Thomas Herrmann i Open Space Consulting i Sverige. Han er en erfaren Genuine Contact - trainer og en av verdens mest erfarne Open Space - facilitatorer. Sjekk gjerne deres hjemmeside:
http://openspaceconsulting.com


Gateway Creation Tools
Jeg samarbeider med Eiwor Backelund Jacobsson i GC Tools. Hun er Genuine COntact - trainer og en nestor innen Genuine Contact programmet i Skandinavia. Eiwor har jobbet tett med Birgitt Williams, som har utviklet programmet, siden 2001. Vi gjennomfører online kurs sammen og har felles ansvar for kurset i holistisk lederskapsutvikling. Se mer om Eiwor her:
www.gctools.se


Friluften
Jeg samarbeider også med Anders Johansson, erfaren friluftspedagog og Genuine Contact trainer. Vi gjennomfører online kurs sammen og har felles ansvar for kurset i holistisk lederskapsutvikling. Se mer om Anders her:; http://friluften.se

Kjetting