Relasjonsutvikling

Samarbeidspartnere

Genuine Contact Program
Vi er en del av en global organisasjon av erfarne konsulenter som arbeider med Genuine Contact Program. http://genuinecontactprogram.com


Open Space
Vi er en del av et verdensomspennende kollegium som praktiserer open space metoden.
www.openspaceworldmap.org


Openspace consulting
Vi har nært samarbeid med Thomas Herrmann i Open Space Consulting i Sverige. Han er erfaren i Genuine Contact programmet, og en av verdens mest erfarne Open Space - facilitatorer. Sjekk gjerne deres hjemmeside:
http://openspaceconsulting.com


Gateway Creation Tools
Vi samarbeider med Eiwor Backelund Jacobsson i GC Tools. Hun er en nestor innen Genuine Contact programmet i Skandinavia.
www.gctools.se

Kjetting