Relasjonsutvikling

Tjenester

Ta i bruk heile potensialet i virksomheten
Seminar 12. mars k 13 - 16
Mini - Open Space.

Mer info og påmelding her:
https://www.eventbrite.com/e/mini-open-space-ta-ut-heile-potensialet-i-verksemda-di-tickets-42862346432
Open Space - metoden

Kurs i arbeid med Open Space Technology:

12 - 14 mars:
https://www.eventbrite.com/e/lr-a-jobbe-med-bruk-av-open-space-technology-tickets-41279351652


Leder Retreat
Vi tilbyr en kort Retreat fra lunch til lunch på Storfjordhotell. (https://www.storfjordhotel.com) En mulighet til trekke seg tilbake å friske opp visjonen og hensikten med eget lederskap. Kun få plasser. Pris pr pers. 5 300 inkl. mat. Ev. overnatting kommer i tillegg. Ta kontakt for avtale eller følg med på tilbud. Neste planlagte Retreat er 5 - 6 april 2018:

https://www.eventbrite.com/e/leder-retreat-tickets-41233844539

Internopplæring
Vi kan tilby internopplæring i Genuine Contact programmet. Dette er et utprøvd program for å bygge en kultur for lederskap. Aktuelle tema er Helhetlig lederskap, Et sunt og balansert arbeidsklima, Fokuserte møter med delaktighet og konflikthåndtering.


Coaching
Noen ledere har selv kapasitet til å drive endringsprosesser. Da kan det være avgjørende å ha en god coach til å følge opp lederen. Vi kan bistå med å klargjøre mål, utforske løsninger, reflektere over utfordringer og ha et øye på framdriften. Det handler om å ta vare på mennesker i krevende endringssituasjoner.
Last ned mer info

Strand