Relasjonsutvikling

Om oss

Vi er en liten virksomhet med et solid nettverk. Vi trekker inn våre samarbeidspartnere når det er hensiktsmessig.

Vi blir motivert av å være vitne til at ressurser blir oppdaget og tatt i bruk. Prioritering av å skape sammen innenfor rammer fra et tydleig og inkluderende lederskap, vil være et sterkt bidrag til målbare resultater.

Hege Steinsland er Relasjonsutvikling sin faste medarbeider. Hun har mange års erfaring som prosessveileder, og er en politelig og dedikert konsulent. Hennes bakgrunn er fra pedagogisk arbeid og 10 års ledererfaring. Hun har jobbet med endringsarbeid, teamutvikling, konflikthåndtering og coaching i en årrekke.

Hege har en mastergrad i Relasjonsledelse fra NTNU og utdanning i Gestaltveiledning/coaching. Hun er trainer i Genuine Contact-programmet. se: genuinecontact.net

Trapp