Relasjonsutvikling
Stort treStår du overfor en kompleks utfordring?

Jeg vil bistå med å hente fram og ta i bruk ressursene i din virksomhet. Det er min overbevisning at dere sitter på de nødvendige ressursene og at løsningen finnes mellom dere.

Med fokus på viktige aspekt i utviklingsarbeid og metoder for stor grad av deltakelse, ønsker jeg å bidra til gode prosesser.

Jeg kaller det å bygge kultur for lederskap!